Transport med tippbil

Beställ transport

Tippbilar

Tippbilar är specialiserade fordon utrustade med en hydraulisk tipp mekanism som gör det möjligt att snabbt och effektivt lasta av material som sand, grus, asfalt och andra bulkvaror. De kännetecknas av en öppen plattform (platt bil) och används ofta inom byggindustrin, gruvdrift, jordbruk och avfallshantering för att transportera och enkelt tippa lasten på önskad plats​​​​.

Funktion

Tippbilar är specialiserade fordon som främst används för transport och hantering av löst material såsom sand, grus och bulkmaterial. Den hydrauliska tippmekanismen möjliggör en kontrollerad tippning av lastbädden, vilket gör det möjligt att noggrant placera material där det behövs. Deras förmåga att snabbt och effektivt lasta av material gör dem till ett oumbärligt verktyg inom bygg och anläggning, avfallshantering, lantbruk där bulkmaterial behöver flyttas.

Användningsområden

Tippbilar är oerhört viktiga inom många industriella och kommersiella sektorer på grund av deras flexibilitet och förmåga att effektivt transportera och hantera en mängd olika material och produkter.

Transport av byggmaterial: Används ofta för att transportera material som sand, grus, och krossad sten till byggarbetsplatser.

Avfallshantering: Inom avfallsindustrin används tippbilar för att transportera bort byggavfall, trädgårdsavfall och annat skräp till återvinningsstationer eller deponier.

Vägarbeten: För vägunderhåll och konstruktion transporteras ofta material som asfalt och fyllnadsmaterial med tippbilar.

Lantbruk: I jordbruket används tippbilar för att transportera spannmål, gödsel och andra jordbruksprodukter.

Snöröjning: Under vintern kan tippbilar utrustas med sandspridare för att sprida sand eller salt på hala vägar.

Grönområden och trädgård: Används för att leverera jord, bark, sten och andra landskapsmaterial till bostadsområden och kommersiella fastigheter.

Transport av tunga maskiner: Tippbilar kan utrustas för att transportera tunga maskiner som grävmaskiner och bulldozers till och från arbetsplatser.

Katastrofinsatser: Efter naturkatastrofer som översvämningar eller stormar kan tippbilar användas för att snabbt transportera bort skräp och rivningsmaterial.

Transport av betong: För större byggprojekt kan tippbilar användas för att leverera betong där betongbilar inte kan komma åt.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera dina transportbehov.

Bokning av transporter: bokning@tordnilsson.se
Telefonnummer växel: 0454-329650

Kontakta oss

15 + 5 =

Tord Nilsson Åkeri AB

Besöksadress:
Verkstadsvägen 10
37450 Asarum

Kontaktuppgifter

Växelnr: 0454-329650

E-post: info@tordnilsson.se

Bokning av transporter:
bokning@tordnilsson.se

Följ oss på Sociala Medier