Transport med liftdumper

Beställ transport

Liftdumper

Liftdumpers är specialiserade påbyggnader för lastbilar som används för att hantera och transportera containrar eller behållare. De är utrustade med en hydraulisk lyftmekanism som gör det möjligt att lyfta upp och sätta ner containrar på marken eller på lastbilsflaket. Denna funktion gör dem särskilt användbara inom avfallshantering, återvinning, och byggindustri, men de kan även användas för en bred variation av transportbehov där flexibel lastning och lossning krävs.

De lämpar sig särskilt väl för att transportera behållare till och från trånga utrymmen och känsligare underlag, vilket gör dem självklara inom många olika branscher, såsom miljöbranschen och företag som hyr ut maskiner och arbetsredskap​​.

Liftdumpers är därmed en flexibel och oumbärlig del av moderna transport- och logistiklösningar, som erbjuder anpassningsbarhet för en rad olika arbetsuppgifter och industriella behov.

Användningsområden

Flexibilitet och effektivitet för att hantera en mängd olika uppgifter inom bland annat transport, logistik, avfallshantering och bygg.

Avfallshantering: Transport och tömning av containrar med hushållsavfall, industriavfall eller farligt avfall till återvinningsstationer eller avfallsanläggningar.

Återvinningstransporter: Insamling och transport av återvinningsbart material som papper, plast, metall och glas till återvinningscentraler.

Bygg- och rivningsprojekt: Bortforsling av bygg- och rivningsavfall, samt leverans av material som sand, grus och sten till byggarbetsplatsen.

Leverans av byggmaterial: Transport av storsäckar med material som jord, sand eller grus till byggplatser och privatpersoner.

Grönområde: Transport av grenar, löv och annat trädgårdsavfall från parker och grönområden till komposteringsanläggningar.

Transport av utrustning och maskiner: Användning av specialanpassade containrar för att säkert transportera tunga maskiner eller utrustning till och från arbetsplatser.

Snöröjning och vägsaltning: Under vintermånaderna kan liftdumpers utrustas med containrar för sand eller salt som används för att halkbekämpa på vägar och gångvägar.

Evenemangshantering: Transport och hantering av utrustning, scenmaterial, och avfall före och efter stora evenemang som konserter, mässor och festivaler.

Katastrofinsatser: Snabb insats för att transportera bort skräp, spillror och annat material efter naturkatastrofer som stormar, översvämningar eller jordskred.

Landskap och anläggningsprojekt: Leverans av sten, jord och annat material för anläggningsprojekt som trädgårdsanläggning, vägbyggen och infrastrukturprojekt.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera dina transportbehov.

Bokning av transporter: bokning@tordnilsson.se
Telefonnummer växel: 0454-329650

Kontakta oss

7 + 10 =

Tord Nilsson Åkeri AB

Besöksadress:
Verkstadsvägen 10
37450 Asarum

Kontaktuppgifter

Växelnr: 0454-329650

E-post: info@tordnilsson.se

Bokning av transporter:
bokning@tordnilsson.se

Följ oss på Sociala Medier