Transport med lastväxlare

Beställ transport

Lastväxlare

Lastväxlare är en påbyggnadsutrustning för lastbilar som används för att hantera och transportera olika typer av laster. De är kraftfulla och flexibla verktyg utformade för att möjliggöra effektiv hantering och transport av laster inom olika sektorer som bygg, avfallshantering, och logistik. De är konstruerade för att vara robusta och pålitliga, erbjuder hög lastkapacitet och effektiv prestanda för alla last- och lossningsuppdrag.

Funktion

Lastväxlare är utrustade med en mekanism som låter dem lyfta, transportera och placera containrar eller lastbärare på marken. De används för en bred typ av transportuppgifter, som transport av byggmaterial, avfallshantering, och logistik.

Containern lyfts från marken, dras in på lastbilens flak och säkras innan transport. Vid destinationen kan containern sedan lämnas på marken igen.

Lastväxlare är mycket flexibla och kan hantera en mängd olika containerstorlekar och typer, vilket gör dem passar för många olika arbetsuppgifter. De är särskilt värdefulla i situationer där det behövs transport av stora behållare som inte enkelt kan tömmas, som stora avfallscontainrar eller byggmaterial.

Användningsområden

Lastväxlar är både flexibla och effektiva och passar utmärkt för många typer av arbetsmoment.

Transport av byggmaterial: Transportera stora och tunga byggmaterial som grus, sand, cement, och tegelstenar till och från byggarbetsplatsen.

Avfallshantering och återvinning: Samla, transportera och hantera olika typer av avfall och återvinningsmaterial till behandlingsanläggningar eller återvinningscentraler.

Leverans av containrar: Leverera tomma eller lastade containrar till kunder eller arbetsplatser och sedan hämta dem när de är fulla eller inte längre behövs.

Snöröjning och sandning: Under vintermånaderna kan lastväxlare utrustas med plogar och sandspridare för att hålla vägar och områden fria från snö och is.

Transport av maskiner och utrustning: För företag som behöver flytta tunga maskiner eller utrustning, såsom grävmaskiner eller lyftkranar, kan lastväxlare erbjuda en flexibel transportlösning.

Anläggningsarbete: Transportera jord, sten och andra material som behövs för anläggningsprojekt vid vägbyggen eller landskapsarkitektur.

Storsäcksleverans: Leverans av storsäckar med material som jord, gödsel, eller bark, vilket är vanligt inom jordbruk och trädgårdsarbete.

Evenemangshantering: Transport och hantering av utrustning och material för stora evenemang, mässor eller festivaler, där flexibilitet och snabbhet är avgörande.

Kris- och katastrofinsatser: I händelse av naturkatastrofer eller andra kriser kan lastväxlare snabbt distribuera nödvändiga förnödenheter eller bistå i uppröjningsarbetet.

Flytt av temporära byggnader och kontorsmoduler: Transportera och placera temporära kontorsmoduler eller andra typer av flyttbara byggnader på arbetsplatser eller evenemangsplatser.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera dina transportbehov.

Bokning av transporter: bokning@tordnilsson.se
Telefonnummer växel: 0454-329650

Kontakta oss

12 + 6 =

Tord Nilsson Åkeri AB

Besöksadress:
Verkstadsvägen 10
37450 Asarum

Kontaktuppgifter

Växelnr: 0454-329650

E-post: info@tordnilsson.se

Bokning av transporter:
bokning@tordnilsson.se

Följ oss på Sociala Medier