Lagerutrymme

LS Lager och Återvinning

  • 1500 m2 inomhuslager
  • 10 000 m2 utomhuslager
  • Sorteringsplatta, där vi tar emot rivningsavfall och sorterar ut olika fraktioner
  • 180 m2 kontorsutrymme
  • Bränslestation Såifa