Lagerutrymme

LS Lager och Återvinning

  • 1500 m2 inomhuslager
  • 10 000 m2 utomhuslager
  • Sorteringsplatta, där vi tar emot rivningsavfall och sorterar ut olika fraktioner
  • 180 m2 kontorsutrymme
  • Bränslestation Såifa

Knutpunkt Sölve

(ägs av Tord Nilssons Åkeri tillsammans med 3 andra delägare)

  • 2500 m2 inomhuslager
  • 15 000 m2 utomhuslager
  • 250 m2 kontorsutrymme